ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych:

  • AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
  • AM4: Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
  • AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany
  • AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

Certyfikat ECDL Advanced skierowany jest do osób, które posiadają umiejętności wykraczające poza podstawową obsługę aplikacji i zamierzają je udokumentować zdobyciem odpowiedniego certyfikatu.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).
Egzaminy ECDL Advanced można zdawać w Pracowni Naukowo Dydaktycznej Informatyki Gospodarczej, która jest Certyfikowanym Laboratorium ECDL.

Egzaminatorzy ECDL Advanced

Free business joomla templates