ecdlECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) (ang. - European Computer Driving Licence) jest ogólnoeuropejską akcją CEPIS (ang. - Council of European Professional Informatics Societies, tj. Stowarzyszenia Europejskich Profesjonalnych Towarzystw Informatycznych. Koordynacją działań i udzielaniem wszelkiej informacji w Polsce zajmuje się Polskie Biuro ECDL, a także wszystkie Oddziały i Koła Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Certyfikat ECDL jest rozpoznawalnym na rynku europejskim potwierdzeniem kwalifikacji z zakresu obsługi aplikacji TI.

Rada Informatyzacji MSWiA na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2005 zarekomendowała ECDL jako standard kwalifikacji zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji dla urzędników publicznych. Rada rekomenduje włączenie do procesów normujących status urzędników publicznych obligatoryjnego wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego posiadanie wystarczających kwalifikacji w zakresie korzystania z narzędzi i metod informatyzacji. Ze względu na dobrze zdefiniowane kryteria oraz sprawny tryb ich kontroli przyjęto, że dokumentem takim powinien być certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

Program Operacyjny na rzecz społeczeństwa informacyjnego przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przewiduje konieczność jednolitych i obiektywnych Certyfikatów z zakresu TI dla urzędników administracji państwowej i publicznej.
Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli również przewiduje konieczność zdobywanie i poszerzenie wiedzy z zakresu Technologii Informacyjnej w sektorze edukacyjnym.

ECDL został opracowany w celu obiektywnej oceny umiejętności pracowników w różnych krajach. Certyfikat ECDL to dokument, będący świadectwem zdania 7 egzaminów - testów praktycznych potwierdzających umiejętność efektywnego wykorzystania technologii informatycznej w zakresie obsługi oprogramowania użytkowego:

  1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Użytkowanie baz danych
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest rzetelnym świadectwem i obiektywnym miernikiem rzeczywistych umiejętności informatycznych oraz świadectwem uznawanym we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Poza Europą w takich krajach jak: USA, Kanada, Australia, Indie, Argentyna czy Bermudy, certyfikat jest znany pod nazwą Międzynarodowy Certyfikat Umiejętności Komputerowych, w skrócie ICDL (ang. International Computer Driving Licence).

Free business joomla templates