VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych"

Rzeszów, Lwów  19-21 września 2016 r.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników prac badawczych dotyczących stanu oraz kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój regionalny.

Konferencja społeczeństwo informacyjne Uniwersytet Rzeszowski  plwowska
 

 

Jej organizatorami są:

  • Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Politechnika Lwowska, Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii

Konferencja jest skierowana zarówno do przedstawicieli świata nauki, jak i osób oraz instytucji spoza środowiska akademickiego, między innymi przedstawicieli biznesu, sektora technologii informacyjnych i organizacji samorządowych.

Publikacja referatów w zeszytach naukowych - 10 pkt.

Formularz zgłoszeniowy

Folder konferencji

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o naszej konferencji współpracownikom potencjalnie zainteresowanym poruszanymi zagadnieniami. Licząc, iż nasza inicjatywa wzbudzi Państwa zainteresowanie, jeszcze raz serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konferencji i planowanej dyskusji.

Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący komitetu organizacyjnego       Kierownik Katedry Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej

dr inż. Colin Hales                                                Prof. UR dr hab. Alina Szewc-Rogalska

 

Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Wojwództwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

patronat1

Free business joomla templates