ELMS (e-academy License Management System) jest to system pozwalający na automatyczną dystrybucję oprogramowania MSDNAA wśród użytkowników. Wydział Ekonomii posiadając MSDN-AA może nieodpłatnie poprzez ELMS udostępniać swoim studentom i pracownikom legalne pobieranie oprogramowania MSDN-AA poprzez stronę internetową. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla studentów i pracowników Wydziału, którzy mogą sami pobierać oprogramowanie.
Każdy chcący skorzystać z możliwości instalacji udostępnionego oprogramowania zobowiązany jest do przestrzegania zasad licencji MSDN EULA (ang. End User License Agreement) oraz wszelkich uregulowań wynikających z uczestnictwa w programie MSDN-AA. Naruszenie owych zasad powoduje natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania i oznacza konieczność natychmiastowego usunięcia oprogramowania z komputera studenta lub pracownika Wydziału Ekonomii. Niezależnie od powyższych, działanie niezgodne z licencją może spowodować podjęcie kroków na drodze karnej lub cywilnej przez odpowiednie organy.

Licencja umożliwia korzystanie z zakupionego oprogramowania wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Ekonomii. Udostępnianiem oprogramowania w ramach MSDN zajmuje się Pracownia Naukowo-Dydaktyczna informatyki Gospodarczej. Aby korzystać z systemu ELMS niezbędne jest posiadanie konta e-mailowego.

Formularze do założenie konta

System ELMS

Free business joomla templates