Warunkiem założenia konta w systemie ELMS (niezbędne do pobierania oprogramowania) jest wypełnienie jednego z poniższych formularzy i dostarczenie go do prowadzących zajęcia z informatyki na Wydziale Ekonomii lub do sekretariatu Zakładu Metod Ilościowych w pok. nr 212 w budynku D1.

Formularz MSDN dla pracowników

Formularz MSDN dla studentów

Po dostarczeniu formularza na podany w nim adres mailowy zostaną wysłane informacje niezbędne do zalogowania w systemie ELMS.

Free business joomla templates