Pracownia Naukowo Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej realizuje grant badawczy MNiSW „Określenie wewnątrzregionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego" o wartości 150 000 zł. Głównym celem projektu jest ocena zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie powiatów województwa podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników mających wpływ na skalę i zakres wykorzystywania ICT.

Free business joomla templates