Artykuły

 • Hales C. F., A Study of Internet access in the Podkarpacie region, Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki- Integration 2012, 23-25 listopada 2012.
 • Hales C. F., Second-Level Digital Divide (DD2): An investigation into online users' skills, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)
 • Hales C. F., Pawłowska-Mielech J., Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informacyjno – komunikacyjnych w procesie poprawy jakości kształcenia na kierunkach ekonomicznych, Rzeszów, 2012, Wydawnictwo Printpap Łódź, s. 111-126.
 • Król M., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)
 • Sarama M., Razwitie elektronnych usług w Polsze, , Innowacyjna Ekonomika nr 9, Tarnopol (Ukraina) 2012, s. 303-309.
 • Sarama M., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Szczecin 2011, s. 572-579.
 • Sarama M., Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, Szczecin 2012, s. 345–353.
 • Sarama M., Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)
 • Szura. P., Wybrane aspekty awarii w systemach informatycznych s.236-238 [w] ISBN 978-966-8284-12-0, (red.) Бакышевиц Я.: Евроiнтеграцiйнi процеси в суспiльстви: трансформацiя та роэвиток, Тернопиль, ТIСIT, 2012 - materiały konferencji Евроiнтеграцiйнi процеси в суспiльстви: трансформацiя та роэвиток, Tarnopol, 22- 23 kwiecień 2012.
 • Szura. P., Awaryjność sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych w województwie podkarpackim, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)
 • Szura. P., Analiza wyposażenia gospodarstw domowych w powiatach ziemskich Podkarpacia w sprzęt ICT, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)
 • Wilk S., E-usługi oraz stopień korzystania z e-administracji w województwie podkarpackim. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)
 • Drozd K., Wybrane zagadnienia wykorzystania ICT w podkarpackich przedsiębiorstwach na tle Polski,  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 34, Rzeszów 2013 (w druku)

Konferencje

 1. Procesy integracji europejskiej w społeczeństwie wiedzy: Transformacja i rozwój, Тarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Tarnopol 22-24.04.2012.
 2. Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, Sztokholm 3-6.06.2011 r.          
 3. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Szczecin-Oslo 22-25.05.2012 r.
 4. Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Rzeszów-Lwów-Tarnopol 11-14.10.2012 r.
Free business joomla templates