Zestawienie tematów prac magisterskich, w których wykorzystano dane z bazy danych projektu badawczego N N114 190837

Promotor: dr inż. Colin F. Hales
 • Ocena wewnątrzregionalna zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie strzyżowskim
 • Ocena wewnątrzregionalna zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie kolbuszowskim
 • Ocena wewnątrzregionalna zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie strzyżowskim
 • Charakter rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich powiatu rzeszowskiego
 • Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w administracji publicznej w województwie podkarpackim.
 • Charakterystyka i analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie rzeszowskim
 • Charakterystyka Społeczeństwa Informacyjnego w świetle realizacji Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego„
 • Ocena wewnątrzregionalna zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie brzozowskim
 • Ocena wewnątrzregionalna zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w na przykładzie powiatu tarnobrzeskiego
 • Ocena wewnątrzregionalna zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie powiatu brzozowskiego
 • Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie powiatu łańcuckiego
 • Ocena poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście i na wsiach powiatu tarnobrzeskiego
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie powiatu strzyżowskiego 2012
 • Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie brzozowskim
 • Ocena poziomu społeczeństwa informacyjnego w powiecie jasielskim
 • Ocena poziomu rozwoju społeczeństwa w powiecie rzeszowskim
 • Stan oraz kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
 • Rozwój województwa podkarpackiego oparty na innowacyjności i technologii ICT
Promotor: dr Maria Sarama
 • Dysproporcje w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców powiatu brzozowskiego
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie brzozowskim
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne w powiecie krośnieńskim
 • Ocena wpływu wybranych czynników na korzystanie z ICT przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne w powiecie rzeszowskim
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie dębickim
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie łańcuckim
 • Dysproporcje w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców powiatu krośnieńskiego
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w powiecie dębickim
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne w powiecie rzeszowskim
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie przeworskim
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie krośnieńskim
 • Dysproporcje w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne w powiecie przeworskim
 • Dysproporcje w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez gospodarstwa domowe i mieszkańców powiatu rzeszowskiego
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez gospodarstwa domowe i osoby prywatne w powiecie brzozowskim
 • Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie jasielskim
Free business joomla templates